Tag: Android 10

คนใช้ Android 10 มีร้อง! แอปธนาคารบนมือถือใช้การไม่ได้หลังอัพเดต

งานเข้าเสียแล้วสำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Android รุ่นที่ 10 หลังจากที่มีการอัพเดตเกิดขึ้นก็พบว่าแอปของธนาคารในประเทศไทยหลายตัวนั้นไม่สามารถใช้งานได้บน Android 10 ในเวลานี้