Tag: Akihabara

Sega Akihabara เตรียมปิดร้านสาขาสองในวันที่ 30 สิงหาคม หลังเปิดให้บริการมา 17 ปีเต็ม

ธุรกิจเกมตู้หรืออาร์เคตเกมของญี่ปุ่นนั้นซบเซาลงอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว แม้จะยังมีเหล่าผู้เล่นเดนตายหลายคนที่ยังชื่นชอบการเล่นเกมตู้ แต่การมาของไวรัส COVID-19 ทำให้ธุรกิจเหล่านี้ต้องปิดตัวลงเร็วขึ้นกว่าเดิม ล่าสุดนี้ทาง Sega ก็มีมติเตรียมปิดร้านเกมอาร์เคตในย่าน Akihabara ในสิ้นเดือนนี้แล้ว