Tag: AAA

ต้องยิ่งใหญ่ขนาดไหนถึงเรียกว่าเกมระดับ AAA

"เกม AAA" คืออะไร ? มีต้นกำเนิดมาจากไหน ? ทำไมจึงถูกนิยมใช้บ่อยในเกมยุคนี้ ? ถ้าหากสงสัย บทความนี้ทำให้คุณเข้าใจคำศัพท์ของเกม AAA มากขึ้น