Tag: 13 sentinel: Aegis Rim

13 Sentinels Aegis Rim

13 Sentinels: Aegis Rim เตรียมวางขายบน Nintendo Switch 14 เมษายน 2022

อีกหนึ่งผลงานจากผู้สร้าง Dragon's Crown และ Odin Sphere ที่สร้างชื่อมาแล้วบนเครื่อง PS4 กำลังจะวางจำหน่ายเพิ่มทาง Nintendo Switch ในปีหน้า https://youtu.be/gIGKmDAeWxI Atlus ยืนยันอย่างเป็นทางการผ่านทางรายการ Live Stream ครบรอบ 2 ปีการวางจำหน่ายเกม ...