BY KKMTC
19 Sep 18 11:23 am

Steam กับ Uplay โดนโทษปรับเงิน ข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในฝรั่งเศส

4Views

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน แต่สำหรับประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศหนึ่งที่มีการคุ้มครองที่ค่อนข้างเข้มงวดพอสมควร จึงส่งผลทำให้ Steam กับ Uplay โดนโทษปรับเงิน ข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในฝรั่งเศส

PCGameN ได้รายงานว่า Valve และ Ubisoft ได้โดนโทษปรับเงินเป็นจำนวนหนึ่งในข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในฝรั่งเศสที่ไม่ตรงตามเกณฑ์มาตราฐานหลักกฎหมายคุ้มครองเกี่ยวกับผู้บริโภค ซึ่งทั้งสองบริษัทได้โดนตักเตือนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับต้องจ่ายเงินเป็นค่าปรับเป็นจำนวน 180,000 ยูโร (ประมาณ 6 ล้าน 8 แสนบาท) สำหรับ Ubisoft และ 147,000 ยูโร (ประมาณ 5 ล้าน 5 แสนบาท) สำหรับ Valve

Uplay

อ้างอิงจากประโยค L221-18 ในร่างกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฝรั่งเศสได้อธิบายว่า ผู้บริโภคจะมีเวลาภายใน 14 วันในการขอถอนคืนสินค้าและผู้ขายจะต้องเสนอระยะเวลาการคืนเงินภายในสองสัปดาห์ให้กับผู้ซื้ออีกด้วย ซึ่งทั้งสองบริษัทได้ขัดกับร่างกฎหมายนี้ โดย Uplay ไม่มีสิทธิสามารถรับขอคืนสินค้าในเกมรูปแบบดิจิตัล กับ Steam ที่แม้ว่าจะมีระยะเวลาคืนสินค้าภายใน 14 วันก็จริง แต่ผู้บริโภคจะไม่สามารถคืนเกมได้ ถ้าหากเล่นเกมแล้วไปเกินระยะเวลา 2 ชม.

ตามหลักกฎหมายแล้ว Steam และ Uplay ได้ขัดกับกฎหมาย L221-18 ก็จริง แต่หน่วยงานตรวจสอบจะเข้าเช็คก็ต่อเมื่อมีผู้บริโภคได้ฟ้องร้องโดยการกรอกข้อมูลลงไปเท่านั้น นั้นก็หมายความมีผู้บริโภคบางส่วนได้เข้าไปฟ้องร้องต่อ Steam และ Uplay ส่งผลทำให้เรื่องนี้แดงขึ้นมานั้นเอง

steam

ก็โดนไปตามระเบียบสำหรับ Steam และ Uplay ที่โดนต้องโทษปรับเงินเพราะขัดกับกฎหมายสำหรับฝรั่งเศสไปตามระเบียบ ถึงเงินจำนวนนัั้นอาจจะเป็นเพียงแค่เศษสองส่วนร้อยของงบทั้งหมดในบริษัท แต่ถ้าโดนแบบนี้ต่อไป อาจส่งผลไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของบริษัทอย่างแน่นอน ก็คาดว่าบริษัทต้องหาลือปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกกับกฎหมายฝรั่งเศสเพื่อให้แฮปปี้กันทุกฝ่าย

Achina Limanwat

เค - Content Writer

Back to top