Feature

God Of War Ragnarok Across The Realm Quest

“ความรักเราเหมือนไฟที่ไม่เคยมอดดับ” เควสต์ลับ ๆ ใน God of War Ragnarok ที่อุทิศให้นักพัฒนาผู้จากไป

ผ่านมาได้สักพักหลังจากที่ God of War Ragnarök ออกวางจำหน่าย ซึ่งผู้เล่นหลายคนก็อาจจะเล่นจบในส่วนเนื้อเรื่อง...