Tag: United Nation

Uncharted 4

บริษัทเกมชั้นนำหลายแห่ง จับมือกับ UN เพื่อหารือสร้างผลิตภัณฑ์เกมที่เป็นมิตรต่อโลก

UN ประกาศจับมือกับบริษัทเกมชั้นนำ เพื่อเข้าร่วมแคมเปญ "Playing for the Planet" ซึ่งมีนโยบายรณรงค์ให้บริษัทเกมได้เริ่มตระหนักถึงวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง