Tag: UNESCO

UNESCO

องค์การสหประชาชาติประกาศสนับสนุนทุนสร้างเกม

UNESCO ประกาศสนับสนุนทุนพัฒนาเกมภายในงาน Nasscom Game Developer Conference 2014 ณ ประเทศอินเดีย การประกาศสนับสนุนทุนสร้างเกมครั้งนี้เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างงานสมาคมบริษัทซอฟต์แวร์และการบริการแห่งชาติ (Nasscom) และองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ สถาบันการศึกษามหาตมะคานธีเพื่อสันติภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (UNESCO MGIEP)ของประเทศอินเดียโดยเป็นการสนับสนุนทุนการพัฒนาเกมให้กับทีมนักพัฒนาอินดี้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในงาน Nasscom Game Developer Conference 2014 ...