Tag: Transformers : Earth War

เหล่านักพัฒนาเกม Free to Play วางแผนพัฒนาระบบ AI เพื่อวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินของผู้เล่น

ในสัปดาห์ก่อน มีผู้เล่นเกม Transformers : Earth Wars ที่บ้าพลังใช้จ่ายในเกมไปกว่า 150,000$ หรือกว่า 4 ล้านบาทเพื่อซื้อของภายในเกม ประกอบกับการประชุม Game Connect Asia-Pacific ที่จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทำให้เหล่าผู้พัฒนาเกม Free ...