Tag: The Orange Box

The Orange Box ตำนานกล่องส้มสุดคุ้ม ที่ทำให้เกมเมอร์รู้จัก Steam

เราเชื่อว่าชาวไทยหลายคนได้เติบโตมากับ The Orange Box หรือกล่องเกมสีส้ม ที่ทำให้เกมเมอร์รู้จักค่ายเกม Valve และ Steam จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งบันเดิลเกมดังกล่าวนอกจากมีราคาขายสุดคุ้มแล้ว มันได้สร้างกระแสฮือฮาต่อวงการเกมอย่างมากในปี 2007 อีกด้วย แล้วเกมดังกล่าวมีดีอย่างไร บทความนี้จะเป็นการเล่าเรื่องตำนานกล่องส้มมาให้รับชมกัน The Orange Box คืออะไร ...