Tag: Steam Remote Play Together

Steam Remote Play Together ออกจากสถานะ Beta เปิดให้ทุกคนใช้งานได้เต็มรูปแบบแล้ววันนี้

หลังจากที่เปิดให้ทดสอบระบบแบบ Beta มานานพอสมควร ในที่สุด Steam Remote Play Together ระบบเล่นเกมแบบ Local Multiplayer กับเพื่อนผ่านระบบออนไลน์ก็พ้นจากสถานะ Beta และเปิดให้ทุกคนใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันนี้