Tag: Sport Games

เกมแนว Survival และกีฬาได้รับความนิยมสูงขึ้นมาก ตั้งแต่ช่วงกักตัวป้องกัน COVID-19

ทั้งประเทศไทยและทั่วโลก ตอนนี้ต่างนิยมกันกักตัวอยู่ในบ้าน หรือ Work From Home เพื่อหลีกเลี่ยงการออกไปแพร่ หรือรับเชื้อ COVID-19