Tag: SAP

บริษัทยักษ์ใหญ่ SAP สร้างแอปพลิเคชันคล้าย Tinder สำหรับใช้ในพนักงาน เพื่อคลายความเหงาระหว่าง Work from Home

SAP บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ในประเทศเยอรมนี ได้ทดลองสร้างแอปพลิเคชันที่มีลักษณะการใช้งานคล้ายแอปหาคู่ Tinder

Microsoft, Adobe และ SAP ร่วมกันตั้งพันธมิตรทางข้อมูล

บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ Microsoft, Adobe, และ ASP ได้ตกลงตั้งพันธมิตรร่วมกันเพื่อจัดการข้อมูลดิจิทัล โดยการร่วมมือกันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าระดับองค์กรธุรกิจเพื่อนำข้อมูลไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ทั้ง 3 บริษัทได้ประกาศริเริ่มความร่วมมือในชื่อ Open Data Initiative ในงานจัดแสดงของ Microsoft ณ เมือง ...