Tag: Relationship

อย่าปล่อยให้วิดีโอเกมทำลายความสัมพันธ์ของคุณ

วิดีโอเกม อาจเป็นทั้งตัวเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี แต่ในอีกมุมหนึ่ง หากเราไม่รู้จักการควบคุมและการแบ่งเวลา มันก็จะกลายเป็นดาบสองคมที่วกกลับมาทำให้เราบาดเจ็บได้