PSP

Sony ยืนยัน ผู้ใช้ยังคงซื้อเกมของ PSP จากหน้าร้านค้าบน PlayStation 3 และ PS Vita ได้

Sony ประกาศชัดว่าแม้หน้าร้านค้าบน PSP จะกำลังปิดตัวลงโดยสมบูรณ์ แต่หากใครที่ต้องการจะซื้อเกมของ PSP ก็ยังสามารถซื้อจาก PlayStation Store บน PlayStation 3 และ PS Vita ได้อยู่ ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ Sony มีแผนที่จะปิดให้บริการ PlayStation Store บน PlayStation 3 และ PS Vita ทว่าเมื่อมีกระแสต่อต้านจากชาวเกมจำนวนมาก ต่อมา Sony จึงกลับลำยกเลิกแผนดังกล่าว ยกเว้นหน้าร้านค้าบน PSP ที่ยังคงจะปิดตัวลงโดยสมบูรณ์ตามเดิม มีกำหนดเส้นตายคือวันที่ 6 กรกฎาคมนี้ ล่าสุด Sony ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่าเกมของ PSP จะยังคงซื้อได้จากร้านค้าบน PlayStation 3 และ PS Vita แต่มีเงื่อนไขว่าผู้ใช้จะสามารถซื้อได้แต่เพียงตัวเกมเท่านั้น ไม่รวมถึง DLC แต่อย่างใด สรุปจากประกาศของ Sony ได้ดังนี้ ก่อนวันที่ […]

3 Jul 21 11:26 pm

next

End of content

No more pages to load

Back to top