Tag: McLaren

McLaren จับมือ Logitech ยกระดับการประชุมงานผ่าน Video Conference ด้วยอุปกรณ์ชั้นนำ

อีกหนึ่งความร่วมมือกันระหว่างสองแบรนด์แห่งโลกยานยนต์และไอที ระหว่าง McLaren เจ้าของทีมรถแข่งสูตร 1 ชื่อดัง และ Logitech บริษัทด้านอุปกรณ์ไอทีที่ทุกคนรู้จักกันดี กับการยกระดับการทำงานในด้าน Video Confrence และหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น