Tag: Mario Bros. 3

5 ผู้พัฒนาเกมที่เกลียดผลงานเกมตัวเอง

เกมที่สามารถทำยอดขายเยอะเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็อาจจะเพียงพอแล้วสำหรับผู้พัฒนาเกมบางรายแล้ว แต่ไม่ใช่สำหรับนักพัฒนาเกมเหล่านี้