Tag: Loyalty

Steam มีแผนจะเพิ่มระบบ Loyalty เพื่อเป็นสิทธิพิเศษในการใช้งานต่าง ๆ

Steam ยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และระบบนี้หากเป็นจริงก็จะเป็นอีกระบบที่ทำให้ Steam ดูแข็งแกร่งและน่าสนใจยิ่งขึ้น