Tag: google map

Google Map เตรียมเพิ่มระบบระบุเส้นทางที่เหมาะสำหรับการเดินในเวลากลางคืนในเร็ว ๆ นี้

Google Map เตรียมเพิ่มระบบใหม่เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่ชอบเดินทางในตอนกลางคืน ด้วยระบบการแนะนำเส้นทางที่มีแสงสว่างมากพอเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเท้าด้วย

Google Map เปิดให้ผู้สร้างใช้งานสร้าง Event อย่างละเอียดได้แล้ว

ยังคงมีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาให้ผู้ใช้งานได้ลองใช้กันอยู่เสมอสำหรับ Google Map ที่ในเวลานี้ไม่ได้มีแค่การหาทิศหรือสถานที่ต่าง ๆ อีกต่อไปแล้ว แต่ผู้ใช้งานสามารถใช้สร้าง Event หรืองานต่าง ๆ ด้วยตัวเองอย่างละเอียดได้แล้วในตอนนี้