Tag: Gmail

Gmail เตรียมเพิ่มตัวเลือก สามารถใส่ใลโก้ของแบรนด์นำหน้าอีเมล

หลังจาก Gmail รองรับระบบ Brand Indicators for Message Identification (BIMI) ทีมงานได้เตรียมเพิ่มตัวเลือกใหม่ให้ผู้ใช้สามารถใส่โลโก้แบรนด์นำหน้าอีเมล