Tag: gay

บัณเฑาะก์เยือนเกาะ

บทบาทของเพศทางเลือกจากการเปิดตัว Far Cry 4 เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวเกมดังที่สร้างชื่อจาก CryTek มาตั้งแต่ปี 2004ก่อนที่จะทิ้งคราบไว้ให้ Ubisoft นำไปต่อยอดเอาเองที่มีมาแล้วถึง 2 ภาคก่อนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ภาคที่ 4 ทิ้งช่วงได้ไม่นานนักนับจากปลายปี 2012 การเปิดตัวของภาคนี้ใช้การเปิดตัวผู้ร้ายก่อนที่จะพูดถึงตัวเอกเหมือนกับภาค 3 แต่สิ่งที่น่าสนใจของภาคนี้คือการปรับโฉมของตัวร้ายหลัก ให้กลายเป็นคนที่แต่งตัวและมีบุคลิกเข้าข่าย เพศที่สาม ...