Tag: Game Developer Choice Awards

Hades ขึ้นแท่นคว้า Game of the Year จากเวที Game Developer Choice Awards ประจำปี 2021

Hades สุดยอดผลงานจาก Supergiant Games คว้ารางวัล Game of the Year มาครองอีกหนึ่งรายการแล้วในปีนี้ บนเวที Game Developer Choice Awards ที่เป็นส่วนหนึ่งของงาน Game Developers Conference (GDC) ...