Tag: black tusk studios

Microsoft คว้าสิทธิ์เกมตระกูล Gears of War

Microsoft ออกมาประกาศว่าได้ทำการเข้าซื้อสิทธิ์ขาดของเกม Gears of War มาจากค่าย Epic Games เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลจากการซื้อขายดังกล่าวทำให้ Microsoft เป็นผู้ถือสิทธิ์ชื่อของ Gears of War แต่เพียงผู้เดียวนับจากนี้เป็นต้นไป และทาง Epic Games ก็จะไม่มีส่วนร่วมใดๆในชื่อของ Gears ...