Tag: Assassin’s Creed Vallhala

Assassins Creed

ข่าวลือว่า Ubisoft ตัดภาคเสริมตัวหนึ่งของ Assassin’s Creed Vallhala มาทำเป็นเกมแยกเดี่ยวแทน

ข่าวลือว่า Ubisoft ตัดสินใจดึงเอาภาคเสริมตัวหนึ่งของ Assassin's Creed Vallhala ออกมาทำเป็นเกมแยกเดี่ยวแทน 1 ภาค และมีแผนจะออกวางขายก่อน Assassin's Creed Infinity ภายในช่วงปี 2022-2023 เรื่องนี้มาจากสำนักข่าวดังอย่าง Bloomberg ที่ชี้ว่าตัวเกมภาคนี้ถูกซุ่มพัฒนามาตั้งแต่ปีที่แล้ว ภายใต้โค้ดเนม "Rift" ...