Tag: accessibility

Accessibility เมื่อความเข้าถึงง่าย กลายเป็นตัวช่วยให้เกมประสบความสำเร็จ

Accessibility เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ทีมพัฒนาเกมเริ่มให้ความใส่ใจ เพื่อเกมของพวกเขาเปิดกว้างให้ทุกคนสามารถเข้าถึงง่ายที่สุดเท่าที่ทำได้