Let’s Talk: EP.03 – Game Streamer


ใครที่กำลังทำแชนแนลของตัวเองไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

เพราะปัจจุบันอาชีพสตรีมเมอร์ในวงการเกมกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาชีพได้อย่างแท้จริง วันนี้ทีมงาน GamingDose มีข้อมูลและประสบการณ์ในการดำรงอาชีพสตรีมเมอร์มาร่วมแบ่งปัน ใครที่กำลังเริ่มปั้นช่องทางของตัวเองแนะนำให้ฟังจนจบเพื่อชีวิตที่ดีกว่า