Youtube

ผู้ใช้พบ วิดีโอความละเอียด 4K ใน YouTube เริ่มจำกัดให้รับชมได้เฉพาะสมาชิก Premium มีผลเฉพาะบางคนเท่านั้นตอนนี้

ชาวทวิตเตอร์นามว่า @sondesix ค้นพบว่าผู้ใช้ YouTube บางราย เริ่มถูกล็อกไม่ให้สามารถรับชมวิดีโอความละเอียดคมชัดระดับ 4K โดยจะสามารถรับชมได้ ก็ต่อเมื่ออัปเกรดบัญชีเป็น YouTube Premium แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ YouTube อีกหลายคน รายงานว่ายังไม่ถูกจำกัดต้องอัปเกรด YouTube Premium เพื่อรับชมวิดีโอ 4K รวมถึงจากการตรวจสอบบัญชีส่วนตัว ก็พบว่ายังสามารถรับชมวิดีโอ 4K ได้ตามปกติ จึงมีความเป็นไปได้ว่าระบบดังกล่าวกำลังอยู่ในช่วงการทดสอบ So, after testing up to 12 ads on YouTube for non-Premium users, now some users reported that they also have to get a Premium account just to watch videos […]

3 Oct 22 5:12 pm

next

End of content

No more pages to load

Back to top