Tag: USB Drive

ผู้คิดค้น USB Port เผยสาเหตุที่ออกแบบให้การเชื่อมต่อไม่รองรับการเสียบแบบกลับด้าน

หนึ่งในปัญหาสำหรัญที่ผู้ใช้งาน Port USB ประสบกันมานานคือการเสียบช่อง USB Port ไม่ตรง ทำให้เกิดอาการใส่ไม่เข้าจนเป็นปัญหาระดับชาติของผู้ใช้งานทุกคน ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับคำตอบจากผู้คิดค้นเทคโนโลยีดังกล่าวมาแถลงไขให้ทุกคนได้ทราบกันแล้ว

Microsoft ยืนยัน สามารถถอด Flash Drive โดยไม่ต้องใช้ Safely Remove ได้แล้ว

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป น่าจะเคยได้ยินคำแนะนำที่บอกว่า การถอดอุปกรณ์จำพวก Flash Drive ต่าง ๆ บน Windows ที่ปลอดภัยนั้น ต้องทำผ่าน Safely Remove เท่านั้น ไม่อย่างนั้นอาจเกิดความเสียหายต่อข้อมูลได้ แต่ในวันนี้ ทาง Microsoft ก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่า ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องใช้ ...