Tag: Taiwan Excellence eSport Cup Thailand

Taiwan Excellence eSport Cup Thailand งานจัดแสดงนวัตกรรม และการแข่งขัน CS:GO ที่เข้มข้นที่สุดในประเทศไทย

ในปัจจุบัน กีฬา Esport กลายเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เป็นตัวกลางที่เปิดประตูเหล่านักเล่นเกม ไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ