Tag: Lab Zero games

ไปสุดทาง ! CEO ของ Lab Zero Games ประกาศไล่ทุกคนในบริษัทที่เหลืออยู่ออกทั้งหมดแล้ว

หลังจากก่อนหน้านี้ หัวหน้าทีมพัฒนาหลักของทีมพัฒนา Lab Zero Games ผู้สร้าง Skullgilrs และ Indivisible ประกาศลาออกไปหลายราย เนื่องจากทนพฤติกรรมของ Mike "Mike Z" Zaimont ที่ก่อขึ้นในช่วงที่ผ่านมาไม่ไหว และล่าสุดนี้เรื่องราวก็น่าจะมาถึงจุดจบแล้ว เพราะเขาได้ประกาศไล่ทุกคนที่เหลืออยู่ในบริษัทออกไปจนหมดแล้ว

ทีมงาน Lab Zero Games ลาออกหลายราย เหตุเพราะทนพฤติกรรมของ CEO บริษัทไม่ไหวแล้ว

บางครั้งบริษัทเกมที่ดีก็อาจจะไม่ได้มีผู้นำที่ดีอยู่ด้วย เหมือนอย่างเช่น Lab Zero Games เจ้าของผลงานเกมชั้นยอดอย่าง Skullgirls และ Indivisible ที่ปัญหาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจนทำให้ทีมงานหลายคนต้องประกาศลาออกไปกันหลายราย