Tag: Tone e20

เปิดตัว Tone e20 โทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบ AI ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ถ่ายภาพเปลือย

เราจะป้องกันปัญหาภาพเปลือยของตัวเองหลุดไปสู่โลกออนไลน์ได้อย่างไร คำตอบของเรื่องนี้บางครั้งก็อาจจะง่ายมากจนคิดไม่ถึง นั่นก็คือการใช้ระบบ AI ป้องกันการถ่ายภาพเปลือยมันซะเลย เหมือนกับที่มีในโทรศัพท์ Tone e20 ตัวนี้