Tag: Tomb Adventure: Doomsday Survival

เมื่อเอาชื่อเกมมารวมกัน ผลลัพธ์ออกมาจึงเป็นเกมมือถือเกมใหม่ชื่อว่า Tomb Adventure: Doomsday Survival

ชื่อวิดีโอเกมเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยดึงดูดความสนใจ แต่ ZacharyJohnson ปิ๊งไอเดียการตั้งชื่อเกมแบบใหม่ที่มั่นใจว่าไม่มีทางซ้ำกับใครแน่นอน