Tag: Tokyo Game Show 2020

Tokyo Game Show 2020 ประกาศยกเลิก เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19

Tokyo Game Show 2020 หนึ่งในงานมหกรรมเกมที่ยิ่งใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ประกาศยกเลิกการจัดงานอย่างเป็นทางการ เนื่องจากสถานการณ์ของไวรัส COVID-19