Tag: The Town with No Name

Gd Template (2)

The Town with No Name ตำนานเกมคาวบอยทุนต่ำ กระทั่งผู้พัฒนาอยากลืมมัน

"Red Dead at Home" นี่คือฉายาหยอกล้อของ The Town with No Name เกมคาวบอยทุนต่ำ ที่แม้กระทั่งทีมพัฒนาเกมอยากลืมเลือนมันออกจากความทรงจำ โดยบทความนี้จะเป็นการทำความรู้จักกับหนึ่งในเกมผจญภัยยอดแย่จนเป็นตำนานถึงทุกวันนี้ รู้จัก The Town with No Name เกมคาวบอยทุนต่ำที่แท้ทรู ...