Tag: The Scroll of Taiwu

Steam มีผู้ใช้ชาวจีนเพิ่มขึ้นทะลุ 30 ล้านคน

Steam มีผู้ใช้ชาวจีนทะลุ 30 ล้านคนแล้ว เปิดเผยโดยนักวิเคราะห์ของเว็บไซต์วิเคราะห์ข้อมูล Niko Partners นามว่า Daniel Ahmad พวกเขาเปิดเผยว่าผู้ใช้ชาวจีนเริ่มใช้ Steam มาจากเกม Dota 2 และเริ่มขยายฐานผู้เล่นเพิ่มขึ้นจากเกมที่พัฒนาในประเทศ แต่ถูกจำหน่ายโดย Steam