Tag: study

นักวิจัยอังกฤษเผย เล่นเกมไม่ส่งผลเสียกับเด็ก

การศึกษาวิจัยฉบับใหม่จากแดนผู้ดี ที่สำรวจเด็กกว่า 13000 คนได้มีการค้นพบว่า การเล่นเกมตั้งแต่เล็กไม่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็กแต่อย่างใด  มหาวิทยาลัย Glasgow จาก อังกฤษ ได้ทำการศึกษาวิจัยถึงผลของการเสพสื่อในเด็ก โดยอาศัยการติดตามทำแบบสอบถามของคุณแม่ของเด็กกว่า 13000 รายติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี  โดยเป้าหมายหลักในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือการศึกษากระทบของการดูทีวีและเล่นเกมต่อ ปัญหาพฤติกรรมของเด็ก โดยทีมงานตั้งเป้าศึกษาความเกี่ยวเนื่องของทั้ง ทีวี และวีดีโอเกม  ซึ่งมีความคาดการณ์กันมานานแล้วว่าสื่อทั้งสองอย่างอาจจะส่งผลกระทบต่อปัญหาอย่าง ...