Tag: SteamDB

ทนาย SEGA ญี่ปุ่น กดดันให้ SteamDB ต้องถอดข้อมูล Yakuza: Like A Dragon ออกจากเว็บ เพราะคิดว่าเป็นเว็บแจกเกมเถื่อน

Pavel Djundik ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ SteamDB ประกาศว่าได้ถอดข้อมูลหน้าร้านค้าของ Yakuza: Like A Dragon ออกจากเว็บไซต์ SteamDB