Tag: Square Enix Presents

Square Enix ยืนยันแล้ว จะมีการเผยความคืบหน้าของเกมใหม่ ๆ ในงาน Tokyo Game Show ที่จะถึงนี้

Square Enix ยืนยันแล้ว ว่า Square Enix Presents, รายการที่เผยความคืบหน้าเกมใหม่ ๆ ของค่าย จะมีขึ้นอีกครั้งในงาน Tokyo Game Show 2021 ที่จะถึงนี้ สำหรับ Square Enix Presents ...