Tag: SK Gaming

Interplay

InterPlay Group ส่งเกมมิ่งเกียร์ 3 สัญชาติลงตลาดเมืองไทย

บริษัท InterPlay Group จำกัดรุกตลาดเกมมิงเกียร์ด้วยยักษ์ใหญ่แบรนด์ดังจาก 3 ประเทศเจ้าตำนาน E-Sport บริษัท InterPlay Group จำกัด ขออนุญาตส่งข่าวแนะนำ เกมมิงเกียร์ Rosewill (อเมริกา) Roccat (เยอรมันนี) และ Mionix (สวีเดน) ...