Tag: Serie A

ผู้บริหารลีกฟุตบอล Serie A ออกมาขอโทษ หลังใช้งานภาพศิลปะลิงเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ต่อต้านการเหยียดผิว

ผู้บริหารลีกฟุตบอล Serie A ได้ปล่อยจดหมายแถลงการณ์ขอโทษต่อทุกคน ถึงกรณีการใช้งานภาพศิลปะลิงเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ต่อต้านการเหยียดผิว