Tag: Sean Murray

no man's sky

ผู้สร้าง No Man’s Sky กล่าว ผู้เล่นรู้ดีที่สุดว่าเกมมีปัญหาตรงไหน

Sean Murray เสนอแนะว่าการแก้ไขเกมควรให้สำคัญกับกลุ่มผู้เล่นเป็นอันดับแรก เพราะพวกเขาสามารถชี้ปัญหาเกมได้ตรงจุดที่สุด