Tag: Run an Empire

ขยายอาณาจักรของคุณด้วยการวิ่งกับเกม ‘Run an Empire’

Run an Empire เกมมัลติเพลเยอร์แนวกลยุทธ์สร้างเมือง เปลี่ยนการออกกำลังอย่างการวิ่งจ๊อกกิ้งให้สนุกขึ้นกว่าเดิม ด้วยเทคโนโลยี AR และการจับตำแหน่งผู้ใช้งาน