Tag: RoV Valor City

BeBec และอีก 9 ทีมโปรผู้ชนะ RoV Valor City ได้ก้าวสู่ Division 1 ของเกมแล้ว

ก็ถือว่าจบกันไปเรียบร้อยสำหรับ RoV Valor City Tour ซึ่งเป็นการแข่งขันของยอดทีมของแต่ละภาคในประเทศไทย ซึ่งหลังจากผ่านการแข่งหลายเดือน