Tag: Roller Coaster Tycoon 2

Roller Coaster Tycoon 2

เกมเมอร์ทุ่มสร้างรถไฟเหาะยาวที่สุดในเกม RollerCoaster Tycoon 2 นานกว่า 12 ปี

คนเราถ้าอยากจะทำอะไรบางอย่าง ถ้าใจแกร่งพอก็สามารถทำให้เสร็จสิ้นได้แม้จะต้องใช้เวลานานมากแค่ไหนก็ตาม เหมือนกับเกมเมอร์คนนี้ ที่ทุ่มเทสร้างรถไฟเหาะยาวที่สุดในเกม RollerCoaster Tycoon 2 นานกว่า 12 ปี จนเสร็จสิ้น แม้เขาจะบ่นว่ามันเสียเวลาชีวิตไปเปล่า ๆ กับการสร้างรถไฟเหาะนี้ก็ตาม