Tag: RizArt

โปรฯ Fortnite ขอโทษหลังหลอกว่าตัวเองอยู่ช่วงวัยประถมศึกษา

แม้ว่าเรื่องนี้จะค่อนข้างไกลตัวสำหรับวงการ Esport แต่สำหรับประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นเรื่องที่ซีเรียสพอสมควรเลยทีเดียว