Tag: red cross

กาชาดเผยอยากให้สงครามในเกมเล่นตามกติกาจริง

องค์การกาชาดได้ออกมาพูดถึงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสู้รบและสงครามซึ่งถูกนำเสนอแสดงออกมาในวีดีโอเกม โดยเปิดเผยว่าอยากให้ เหล่าทหารในเกมปฎิบัติตามกฎระเบียบสากลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันตามสนธิสัญญา   สภากาชาดสากลได้ออกมาเปิดเผยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ วีดีโอเกมในปัจจุบันซึ่งแสดงภาพการสู้รบของเหล่าทหารในสงครามและสนามรบ โดยกาชาดสากลแสดงความคิดเห็นไว้ว่า เมื่อวีดีโอเกมแสดงผลภาพสงครามที่สมจริงได้ถึงขั้นนี้แล้วเหล่าทหารที่ต่อสู้กันภายในเกมก็ควรจะปฎิบัติตามกฎระเบียบสากล โดยองค์การกาชาดซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการดูแล การบังคับใช้สนธิสัญญาเจนีวา  (ซึ่งว่าด้วยการปฎิบัติต่อเหยื่อสงครามอย่างมีมนุษยธรรม) กล่าวว่าเป็นความรับผิดชอบส่วนหนึ่งของนักพัฒนาเกมในการใส่เนื้อหาดังกล่าวลงไป Francoid Senechaud หัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์กับกลุ่มติดอาวุธและรักษาความปลอดภัยของกาชาด แสดงความคิดเห็นไว้ว่า กาชาด ควรได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมกับทีมพัฒนาเกมอย่าง Call of ...