Tag: Rebel Inc: Escalation

เปิดตัว Rebel Inc: Escalation เกมวางแผนการรบเพื่อสันติสุขของประเทศ โดยผู้สร้าง Plague Inc: Evolved

จากเกมแพร่เชื้อล้างโลก สู่เกมวางแผนการรบ เปิดตัว ! Rebel Inc: Escalation เกมวางแผนการทหาร/การเมือง โดยทีมผู้สร้าง Plague Inc: Evolved