Tag: linksys

พบช่องโหว่ใน Router ของ Linksys ที่ปล่อยข้อมูลการเชื่อมต่อสู่ภายนอกกว่า 21,000 ชิ้น

ทุกวันนี้การสอดส่องดูแลความปลอดภัยในการออนไลน์นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากไม่แพ้เรื่องอื่น ๆ ซึ่งหลายครั้งข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บเอาไว้ในอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อหรืออื่น ๆ โดยที่ไม่ส่งต่อให้ใคร แต่คราวนี้กลับมีการพบช่องโหว้ใน Router Linksys ที่พบว่ามีการปล่อยข้อมูลการเชื่อมต่ออุปกรณ์รั่วไหลไปสู่ภายนอกมากถึง 21,000 ชุดเลยทีเดียว