Tag: LINE

ธุรกิจเกมของ LINE สร้างรายได้ให้บริษัทเกือบครึ่งหมื่นล้าน

บริษัท LINE Corporation เริ่มหันมาให้น้ำหนักกับธุรกิจเกมภายใต้เครือ LINE Games มากขึ้น หลังจางที่ธุรกิจเครือนี้ได้สร้างรายได้ให้กัยบริษัทเป็นเงินจำนวนมหาศาล และได้เปิดโอกาสให้บริษัทสามารถขยายพื้นที่บริการให้ครอบคลุมทั่วโลกได้มากขึ้น