Tag: Lawsuit

Huawei ฟ้องรัฐบาลสหรัฐฯคืน จากกรณีถูกแบนสินค้าในประเทศ

เรื่องราวระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและ Huawei ยังคงร้อนระอุ  หลังจากที่ทางสหรัฐประกาศแบนการใช้อุปกรณ์ของทาง Huawei เพราะสาเหตุทางด้านความมั่นคง และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยในเวลานี้ทาง Huawei ก็ได้ออกมาโต้ตอบเกี่ยวกับประเด็นนี้ พร้อมฟ้องทางรัฐบาลสหรัฐคืนแล้ว